Doelstellingen

De Kleuterschool

De meeste oudere kinderen zijn na één of twee jaar basisonderwijs afgehaakt. Ze spreken de Roemeense taal niet die op school dagelijks wordt gebruikt. Thuis en op straat spreken de kinderen een Turks dialect. Daarbij komt ook dat ze zo arm zijn, dat zij op de officiële kleuterschool niet welkom zijn. De kleuterschool voor Tukse en zigeunerkinderen is in 2009 begonnen en telt nu dagelijks twintig kinderen. De ouders hebben duidelijk een tijdje nodig om aan het vaste programma te wennen. Er zijn twee leraren en twee leraressen. Op de kleuterschool leren de kinderen spelenderwijs de Roemeense taal. Dit maakt het voor hen veel eenvoudiger om straks een soepele overstag naar de basisschool te maken.

De Zaterdagschool

Iedere zaterdagochtend is er een programma met de Turkse kinderen uit de stad. Dit nieuws gaat als een lopend vuurtje door de stad; reclame hiervoor is echt niet nodig! De kinderen oefenen de Roemeense taal en doen spelletjes. Op deze manier integreren de Turkse kinderen spelenderwijs met de Roemeense kinderen. Dit stumuleert hen om naar school te gaan. Op lange termijn voorkomt de Zaterdagschool schoolvderzuim en helpt het analfabetisme bestrijden.

Huiswerkklassen en schoolbegeleiding

Bedoeld voor oudere kinderen die wel gewoon naar de basisschool gaan, maar hier structurele begeleing bij nodig hebben. Ana: “Regelmatig gaan wij naar de verschillende openbare scholen toe en controleren of deze kinderen wel echt naar school gaan. We proberen er alles aan te doen om voortijdige schoolverlating te voorkomen”.
Alle kinderen krijgen aan het begin van het schooljaar een rugzak met al het noodzakelijke schoolmateriaal voor het eerste semester. Aan het begin van het tweede semester ontvangen zij het materiaal voor de laatste periode. ’s Middags is er ruim gelegenheid voor de kinderen om huiwerk te maken. Vooral voor kinderen met ongeletterde ouders is dit erg belangrijk; zij kunnen hun kindern niet zelf met het huiswerk helpen.

“We willen de kinderen graag verder begeleiden na de basisschool en hen helpen bij het vinden van een geschikte opleiding of werk. Ook willen we graag meer aandacht besteden aan het adviseren van de ouders. Verder hebben we een lege plek op onze binnenplaats, waar we een speelplaats willen aanleggen” – Ana