Brief Juli 2019

1. Vroege interventie

2. Kleuterschool

3. Schoolbegeleiding

voor kinderen uit kansarme gezinnen in Medgidia (Roemenië)

Villages (2)

Voorbereid door: Ana & Ovidiu Ionica, Medgidia, Roemenië
Tirza Keesmaat, Stichting ORA zending & hulpverlening

Juli 2019

 

Beste vrienden in Nederland,

We prijzen de Heer voor zijn trouw, liefde en geduld jegens ons en de mensen met wie we werken. We prijzen Hem voor zijn genade en voorziening in de noden van het werk en het leven van de mensen. Afgelopen jaar leerde God ons meer over de juiste gezindheid voor zijn koninkrijk en het belang van discipelschap. Dat zijn twee belangrijke aspecten die we in ons leven moeten integreren om meer van Hem te begrijpen en onze roeping beter vorm te kunnen geven. Om meer inzicht in deze dingen te krijgen organiseerden we eind april een seminar met een Turkse broeder uit Bulgarije, Eno. Zijn zendingswerk richt zich op de vele onbereikte, Turkstalige volken in Azië. Het was geweldig om twee dagen lang de onderlinge band met verschillende gelovigen, mensen uit onze gemeente en omliggende dorpen te versterken. We spraken over de geboden van Jezus, het koninkrijk van God en discipelschap. We werden gezegend en bemoedigd, en hadden er eigenlijk na afloop nog niet genoeg van.

1. Versterking uit Nederland

Projects activities (19)

In april kwam ook een groep klussers met
Dick, Tonny en Swier mee naar Medgidia,
nadat ze eerst een paar dagen in de buurt
van Boekrest bij een bouwproject van een
christelijke organisatie hadden meege-
holpen. Voor die tijd hadden ze al een
transport met hulpgoederen voor de
projecten en gezinnen in Medgidia en
omgeving gestuurd. Het was een grote
zegen om nieuwe meubels voor de
projecten in ontvangst te mogen nemen, mooie tafels en stoelen voor de kinderen en voor de bijeenkomsten. We konden zo heel wat gezinnen verblijden met de tafels en stoelen die we over hadden. En het was geweldig dat ze weer een paar dagen bij ons waren. Tonny loste problemen met de elektriciteit op, de anderen zaagden een grote boom bij onze buren om, brachten allerlei hulpgoederen naar de gezinnen en zetten tafels in elkaar.

2. Slagen voor de lagere school – en nog niet getrouwd…!

Projects activities (19)

Het kinderwerk verliep de afgelopen drie maanden gladjes. In april vierden we de dood en wederopstanding van Jezus en lieten de kinderen van onze

projecten zich van hun beste kant zien. In de viering lieten ze door middel van liederen, gedichten en toneelstukjes aan hun ouders zien wat het offer van Jezus voor ons allemaal betekent.

In mei motiveerden we de kinderen om beter te leren, betere cijfers op school te krijgen, en mee te doen aan een wedstrijd in wiskunde en Roemeense literatuur. Het was mooi om bij de evaluatie te zien dat alle inspanningen resultaat hadden.

We willen iedereen die aan de ontwikkeling van deze kinderen bijdraagt hartelijk

bedanken. Al eerder waren er Tataarse kinderen die slaagden voor de acht groepen van de lagere school, de middelbare school en zelfs de universiteit. Maar nu voor het eerst is een moslimzigeunermeisje geslaagd voor de lagere school zonder door haar familie te zijn uitgehuwelijkt. Meestal moeten de meisjes uit deze bevolkingsgroep al ergens tussen hun tiende en twaalfde levensjaar trouwen.

Begin april kreeg ons team versterking van Iuliana Munteanu, die ’s morgens aan de alfabetiseringsklas en ‘s middags aan de huiswerkbegeleiding meewerkt. Sindsdien doen de kinderen meer creatieve dingen, Iuliana is goed in handvaardigheid.

De maandelijkse winkels blijven een uitstekend middel om de kinderen en hun familie gemotiveerd te houden regelmatig naar school te gaan en onze klassen te bezoeken (zie foto).

Shop (3)

3. Nog meer bezoek

In mei kregen we bezoek van een echtpaar dat een organisatie voor bestrijding van analfabetisme in Europa leidt. Een paar dagen lang bespraken en bekeken we hun aanpak, de behoeften van de mensen en de manier waarop we hen kunnen helpen om de Bijbel te gaan lezen. Hoewel hun programma speciaal op Roma was gericht, konden we zien dat het ook mogelijkheden voor Tataarse mensen biedt. Iuliana is zelfs al begonnen met het toepassen van enkele principes in de alfabetiseringsklas.

Eind mei kwam ook een groep Zweedse broeders en zusters uit Kathrinehom op bezoek. Het was heel bemoedigend om nieuwe mensen te ontmoeten, maar ook bij te praten met oude vrienden. Het was een goede tijd met elkaar, we bezochten de Tataarse wijken en baden samen. De groep bracht ook tijd met de kinderen door en had cadeautjes voor hen meegebracht.

4. Festiviteiten

Op 1 juni vierden we de dag van het kind en konden honderden schoolkinderen in Valeni en de Tataarse en Roma-wijken in Castelu en Medgidia verblijden met een berg snoepjes en speelgoed. Iedereen die aan deze actie heeft bijgedragen heel hartelijk bedankt!

Aan het einde van het schooljaar kregen de kinderen van de projecten een diploma voor uitblinken, vorderingen en vlijt. We baden en dankten de Heer samen voor zijn liefde en genade om ons allemaal bij te staan, zowel de kinderen als de medewerkers.

5. Kinderkamp Cataloi

Meteen de volgende zondagmorgen gingen we op kinderkamp naar
Cataloi met 23 kinderen en vijf medewerkers. De Heer bewerkte het
hart van de burgemeester van Medgidia, die een bus met 19
zitplaatsen voor onze kinderen ter beschikking stelde. De rest paste in
ons eigen busje. Het was een enorme hulp, niet alleen in financieel
maar ook in logistiek opzicht; zo hoefden we niet alle kinderen mee
naar de trein en weer terug te sjouwen. Het was efficiënt en veilig.
Helaas ging ons busje onderweg kapot en haalde Medgidia nog maar
net. Wat bleek? Verschillende onderdelen waren kapot en daardoor
waren al rijdend weer andere onderdelen kapot gegaan. Daardoor was
de reparatie een hele klus en moesten we ons busje een tijdje missen.
Intussen hadden de kinderen in het kamp een geweldige tijd. Ze
maakten eindeloos knutselwerkjes, deden spelletjes en leerden veel
over het leven van Jozef in het Oude Testament. De kinderwerkers zorgden uitstekend voor hen, droegen hen en leerden van alles aan. Niemand werd ziek, er waren geen ongelukjes en veel kinderen wilden na afloop nog wel een poosje blijven.

6. Een huis in Valeni?

Een Tataars gezin uit Valeni wil zijn huis verkopen. Het ziet ernaar uit dat het hun menens is. Het kost vijfduizend euro. Al jarenlang zijn we opzoek naar een huis voor ons werk in dat gebied, maar tot nu toe hadden we niets geschikts kunnen vinden. We hebben nog de helft van het aankoopbedrag nodig, en daarnaast nog eens tweeduizend euro voor de meest nodige renovatie, een schutting en de stroom- voorziening. Bidden jullie mee voor Gods leiding en voorziening?

Over huizen gesproken. We hebben heel lang als gezin voor een huis gebeden. Soms dachten we erover onze flat te verkopen en naar de Tataarse wijk te verhuizen. Deze lente werden onze gebeden verhoord. Een geschikt huis met genoeg kamers en een tuin kwam op de markt, en het stond ook nog op de juiste plek. Hoewel er heel wat aan op te knappen viel, want het huis had geen badkamer en overal lagen bergen afval, maar er was veel van te maken en onze kinderen waren er ook helemaal weg van. Bovendien wilde onze familie ons al het geld geven

dat we hiervoor nodig hadden. We voelen ons erg gezegend met een huis van onszelf. We bidden dat onze aanwezigheid in deze wijk Gods plannen zal dienen, zodat meer van Gods koninkrijk in onze nieuwe buurt zichtbaar zal worden.

Villages (1)

7. Ten slotte

In juli komen Dick & Gerrie
met hun groep tien dagen uit Nederland, allereerst voor een kinderkampweek met 36 Tataarse en Roma- kinderen, gevolgd door twee dagprogramma’s met de kinderen in Castelu and Valeni. Bid alstublieft mee voor alle kinderen die zullen komen, voor de voorbereidingen en het welslagen van alle activiteiten. Maar bovenal dat de Heilige Geest het leven van deze kinderen en hun familie zal aanraken, zodat ze de liefde en genade van God in Jezus zullen zien.
Nogmaals heel hartelijk dank voor jullie trouwe steun in gebed en giften voor ons gezin en ons werk. Blijf voorbede doen voor de geestelijke groei van onze gemeente en voor vermenigvuldiging. De Heer wil zo graag dat we zijn boodschap van genade en waarheid zullen blijven verspreiden.

Verbonden in de liefde van Jezus,

Ovidiu & Ana, Medgidia

Centrum Leven in Overvloed

Brief April 2019

1. Vroege interventie
2. Kleuterschool

3. Schoolbegeleiding

voor kinderen uit kansarme gezinnen in Medgidia (Roemenië)

Voorbereid door: Ana & Ovidiu Ionica, Medgidia, Roemenië
Tirza Keesmaat, Stichting ORA zending & hulpverlening

tirza.keesmaat@stichtingora.nl Voor: Dick & Gerrie van Lenthe

April 2019

 

Projects (25)

Beste vrienden in Nederland,

We hopen dat deze brief jullie in welstand aantreft.
In januari zijn we met frisse moed begonnen, met het verlangen om het koninkrijk van God op nieuwe manieren zichtbaar te maken in het leven van
de mensen in Medgidia en van de kinderen die
aan onze projecten meedoen. De Heer riep ons
op om alles vanuit zijn perspectief te bekijken,
als zijn discipelen die uitgaan om de blijde
boodschap te verkondigen en meer discipelen te
maken. Dat is de goede strijd die we mogen
strijden.
Tegelijkertijd is de uitdaging om wegen te
zoeken waarop we de kinderen door onze
activiteiten heen meer van Gods liefde kunnen
laten zien, zodat ze gaan begrijpen wat zijn wil
is en Hem gaan volgen. Bid alstublieft mee dat
we hierbij Gods weg mogen bewandelen en dit
jaar kracht ontvangen om de voetstappen van
Jezus te volgen.

Projects (15)

1. Het kinderwerk in het afgelopen kwartaal

De afgelopen maanden zijn nogal wat kinderen en ook een aantal medewerkers ziek geweest. Ana en ikzelf waren ook bijna twee weken zo ziek als we niet eerder geweest waren, we waren helemaal uitgeschakeld. In Roemenië eiste de griep zijn tol, er vielen in totaal zo’n 150 dodelijke slachtoffers. We danken de Heer dat Hijons hiervoor bewaard heeft.

Eind januari kregen de kinderen winterkleding, jassen, mutsen en schoenen. Sommige ouders lieten hun kinderen onder de hoede van hun oudere broers of zussen achter en gingen het land uit, op zoek naar werk. We gaven alle kinderen elke ochtend een ontbijt met warme thee of melk. En tijdens de maandelijkse winkelronde konden ze met hun punten opnieuw levensmiddelen, schoolspullen, shampoo en zeep kopen, juist in de winter enorm nuttige spullen.
We zijn dit jaar doorgegaan met drie naschoolse groepen, één ’s morgens en twee in de namiddag, en met de kinderopvang ‘s morgens. Op dit moment proberen we de alfabetiseringslessen weer van de grond te krijgen, die we vorig jaar door het gebrek aan medewerkers moesten stopzetten. Iuliana is een zuster in de Heer die

afkomstig is uit Poarta Alba. Zij is aan het kennismaken met ons werk onder de arme en ongeletterde kinderen van Medgidia en zal met deze kinderen gaan werken. Bid voor haar, dat ze alle noden en problemen met Gods ogen mag zien en de kinderen met haar vaardigheden kan gaan dienen.

Bid voor zowel de medewerkers als de financiële middelen om al het werk draaiende te kunnen houden.

Projects (3)

2. Wederom bezoek uit Nederland

In februari kwam Sandra opnieuw over om een week met de kinderen door te brengen. Ze verzamelde alle kinderen die eerst in de alfabetiseringsklas zaten en bracht elke ochtend een poos met hen door. Ook bezocht ze een aantal gezinnen en zegende elke moeder van de deelnemende kinderen met een voedselpakket en andere nuttige spullen. Het was mooi om haar weer een poosje bij ons te hebben en zo bij het werk te betrekken.

Projects (24)

3. Aandacht voor moeders… en kinderen

Ana had de moeders van de kinderen opgeroepen om vaker te komen en sprak met hen over de waarde van de kinderen, hun behoefte aan onderwijs, en tegelijkertijd over de waarde van de moeder zelf in Gods ogen.De kinderen met hun onderwijzers vierden samen met hun moeders en oma’s Moederdag, en na afloop zaten

alle vrouwen rond de tafels voor een tijd van onderlinge verbondenheid, gebed en bemoediging. Als symbool van hun waarde gaven we hun allemaal een bloem en een cadeautje.

In januari nam een supermarkt contact met ons op en schonk ons honderden chocolaatjes en snoepjes, te kust en te keur. De kinderen genoten elke dag van een snoepje en kregen bij gelegenheid een zakje snoep cadeau. Het was via het kinderwerk van de lokale kerken een zegen voor talloze kinderen in Castelu, Valeni, Constanţa en Cobadin.

Projects (7)

4. Ten slotte

Bid voor discipelschap, dat de Heilige Geest in het hart en het leven van de mensen in deze wijken en dorpen zijn vuur mag ontsteken, dat obstakels en tradities afgebroken zullen worden, dat het hart van deze mensen overtuigd zal worden van ongerechtigheid en geraakt zal worden door de liefde van Jezus.
Bid voor alle gelovigen die de Heer volgen, voor toewijding en gehoorzaamheid aan zijn Woord.

Bid ook voor ons gezin, voor mensen en middelen, voor Gods royale voorziening en nieuwe kracht, genezing voor ons lichaam en kracht in het geloof om Gods wil voor ons leven te doen.

Verbonden in de liefde van Jezus,

Ovidiu & Ana, Medgidia

Centrum Leven in Overvloed

Brief Januari 2019

1. Vroege interventie

2. Kleuterschool

3. Schoolbegeleiding

voor kinderen uit kansarme gezinnen in Medgidia (Roemenië)

20181026_154410

Voorbereid door: Ana & Ovidiu Ionica, Medgidia, Roemenië

Tirza Keesmaat, Stichting ORA zending & hulpverlening

Januari 2019

Beste vrienden in Nederland,

Terugkijkend op 2018 was het een zegen dat jullie deel uitmaakten van onze zendingsreis door dit jaar. De een heeft praktisch geholpen, de ander voor de redding van de vele onbereikte kinderen en moslimgezinnen gebeden. God heeft mede door jullie hulp voorzien in de vele financiële en materiële noden van het werk. De laatste tijd werden we opgeroepen meer na te gaan denken over ‘de blijde boodschap van Gods koninkrijk’ en de uitwerking hiervan op het leven van de mensen. God blijft onserop wijzen dat we in ons leven als christenen de nadruk moeten leggen op discipelen maken in plaats van weer een of ander project beginnen. Dit is een hele overgang en we blijven bidden voor wijsheid, leiding en doorzettingsvermogen.

We willen jullie hartelijk bedanken voor jullie trouw in gebed en zegen voor de vele gezinnen die we de helpende hand reiken.

20181214_131446

 1. Het kinderwerk in het laatste kwartaal

Alle kinderprogramma’s liepen de afgelopen drie maanden goed, we zagen een verbetering in de houdingen het gedrag van de kinderen. We hebben onder de kinderwerkers een paar oude rotten in het vak, die dankzij hun ervaring beter kunnen inspelen op de kinderen die niet zo gemakkelijk in het gareel te krijgen

zijn. De andere kinderwerkers zijn nog jong en onervaren, maar wel mensen die willen aanpakken en problemen het hoofd bieden.

Het aantal kinderen in de opvang is constant, elf tot dertien, de huiswerkklas’s morgens telt acht tot tien kinderen en ’smiddags wel 25 tot 31 kinderen.

De Heer blijft ons verrassen, in zijn genade bracht Hij een bedrijf op ons pad dat winterlaarzen voor alle kinderen schonk en ook nog eens een grote hoeveelheid snoepjes.20181204_083947

2. Kerstactiviteiten

Alle kinderen konden we voor de kerstvakantie zegenen met een tas vol levensmiddelen, en een kerstpakket bestaande uit kleding, snoepjes en speelgoed.

Samen met hun meester of juffrouw vierden ze de geboorde van Jezus, onze Redder, met kerstliederen, gedichten en een toneelstuk.

Meer dan 250 kinderen in Medgidia, Castelu, Cobadin en Valeni hoorden de kerstboodschap. De blijde boodschap gaat niet over kerstcadeautjes en de kerstman, maar over Gods cadeau aan ons om ons van onze zonden te redden. Maar Jezus zei ook dat we de armen altijd onder ons zouden hebben. Daarom kregen al deze kinderen mutsen, truien, handschoenen, snoepjes en speelgoed. Redivan, Aisun en Nazar zijn drie jongelui die weliswaar nog niet tot geloof gekomen zijn, maar wel al meedoen aan de bijbelstudies. Zij gingen ook met ons mee toen we met een groep jongeren kerstliederen gingen zingen. Op eerste kerstdag hadden we een feestelijke dienst als gemeente, gevolgd door een maaltijd.

3. Bezoek uit Nederland

In oktober kwam Sandra met nog twee jongedames uit Nederland op bezoek. Een week lang hielpen zemet de programma’s, bezochten gezinnen in Medgidia en Castelu en zegenden de kinderen met cadeaus en voedsel.

4. Ten slotte

Er blijft altijd veel te vertellen, maar het jaar is ten einde en alleen door Gods genade kunnen we zeggen: …in 2019 gaan we gewoon verder!

Dus verkondigen we terwijl het vuurwerk begint te knallen: “God is goed! Hij regeert!”

Moge de Heer zijn koninkrijk in 2019 blijven bouwen in jouw leven en werk, en mogen we velen zijn koninkrijk zien binnengaan door Jezus te volgen – de Zoon, de Christus, de Vredevorst en de Eeuwige Vader!

God zegene jullie overvloedig, ook in 2019! Verbonden in de liefde van Jezus,

Ovidiu & Ana, Medgidia

Centrum Leven in Overvloed

Brief November 2018

 1. Vroege interventie
 2. Kleuterschool
 3. Schoolbegeleiding

voor kinderen uit kansarme gezinnen in Medgidia (Roemenië)daycamp 2018 (60)

Voorbereid door: Ana & Ovidiu Ionica, Medgidia, Roemenië
Tirza Keesmaat, Stichting ORA
zending & hulpverlening

tirza.keesmaat@stichtingora.nl Voor: Dick & Gerrie van Lenthe

November 2018

Beste vrienden in Nederland,

Hartelijke groeten in de naam van de Heer Jezus, de Gezalfde!
We hopen dat onze brief jullie gezond en gezegend aantreft in jullie gezin en werk, maar vooral in jullie hart en geloof. We mogen leven in de wetenschap dat we kinderen van God zijn en Hem dienen voor Gods glorie.
We danken jullie voor alle gebeden, giften en inzet voor ons werk bij “Leven en Overvloed”. In Medgidia en omstreken.

1. Verschillende kinderkampen

In juli en augustus hebben we drie kampen georganiseerd waar kinderen uit Medgidia en uit de omliggende dorpen aan meegedaan hebben. Twee kampen vonden plaats op de locatie van Word of Life, het derde in ons centrum in Medgidia.
In augustus gingen Iuxel en Meral met een groep Turkse tieners uit Medgidia naar het kamp in Pitesti. Met hen mee ging een jong en gelovig gezin van Tataarse afkomst uit Cobadin, evenals hun kinderen.
Eind juli hebben we met Dick en Gerrie en hun groep jongelui uit Nederland tien dagen een dagkamp verzorgd voor dertig kinderen in Medgidia. Onder hen waren ook nieuwe kinderen uit een ander deel van de stad die normaal gesproken niet meedoen in ons wekelijks programma. Eén dag zijn we samen naar Castelu en Valeni gegaan om de kinderen in de Turkse gemeenschappen ook een bijzondere dag te bezorgen.
Ook dit jaar hebben we
geprobeerd de harten van de
kinderen te raken met liefde en
waarheid. Liefde omdat
kinderen nooit genoeg liefde
en bevestiging ontvangen.
Waarheid, omdat God de echte
bron van liefde is, nl. God de
Vader en Jezus Christus, die
ons kwam redden van alle
zonde en ons terugbrengt in
Gods huisgezin en zijn
Koninkrijk.

2. Castelu en Valeni

In september zijn we opnieuw naar Castelu en Valeni gegaan. Binnen een mum van tijd werden we omringd door kinderen. De snoepjes, ballonnen en de spelletjes zijn zo’n magneet, dat maar weinigen van hen die kunnen weerstaan.
De geestelijke, emotionele en lichamelijke noden van de kinderen en gezinnen zijn zo groot. Jezus ging van dorp naar dorp, verkondigde het Koninkrijk van God en riep de mensen op zich te bekeren (terug te keren en God te gehoorzamen). Hij zei dat de oogst klaar was om binnengehaald te worden, maar dat er weinig werkers zijn.

daycamp 2018 (129)

We worden ons er steeds meer van bewust dat we een andere aanpak nodig hebben die de verandering van de mensen in deze dorpen en wijken stimuleert en een verlangen in hun hart wekt om God te gehoorzamen en Jezus te volgen, om de kinderen en mensen in hun omgeving te helpen.
Bid voor de leiding van de Heilige Geest in al deze dingen, zodat we zien en doen wat de Heer doet.

Bid ook voor onze verlangen dat we meer discipelen zullen maken die zelf ook discipelen van Jezus zullen maken, zodat het Koninkrijk van God zich zal openbaren en er meer werkers zullen komen.

3. Komen en gaan

In september zijn we het nieuwe seizoen vol goede moed van start gegaan, hoewel vier voormalige medewerkers door familie- of persoonlijke omstandigheden verstek moesten laten gaan. Maar de Heer hielp ons om oplossingen te vinden en gaten te vullen. Momenteel lopen de kinderclubs en naschoolse projecten goed in de ochtenden en middagen. De medewerkers Ioana, Nicoletta, Meral, Aisun en Salomea zijn een zegen voor ons werk op dit gebied.

We bespraken met de ouders van de
kinderen die ons project bezoeken dat het
belangrijk is om hun kinderen trouw naar school te laten gaan en hen te helpen zich te ontwikkelen op mentaal, sociaal en geestelijk vlak. We zeiden dat het belangrijk was dat de ouders hun aandeel leveren, zodat wij hun kinderen structureel kunnen helpen.
In elk dagelijks programma, inclusief de bijeenkomst op zaterdag, verzorgen we voor de kinderen een korte overdenking, zodat ze ook geestelijk wat mee krijgen.
Verder krijgen de kinderen dagelijks brood met margarine, salami of jam, een croissantje, yoghurt of thee. Eind september gaven we hun weer de mogelijkheid om diverse levensmiddelen en hygiëneartikelen die ze nodig hadden te ‘kopen’ (zie foto onder).

projects (20)shop (2)

5. Om voor te bidden

Gebedspunten:

 • –  Dat we Gods wil verstaan hoe we zijn Koninkrijk in deze omgeving kunnen laten groeien en hoe we
  discipelen kunnen maken van de Tataren en alle mensen die God op ons pad brengt.
 • –  Hoe we het Evangelie met fijngevoeligheid kunnen verkondigen onder de verschillende culturen en
  godsdiensten.
 • –  Verandering in de gelovigen zodat ze zelf ook discipelen gaan maken.
 • –  Open en gehoorzame harten en gedachten om de wil van de Vader te doen.
 • –  Lichamelijke kracht en genezing voor alle medewerkers en hun gezinnen.
 • –  Geloof en vertrouwen in de Heer voor zijn volledige geestelijke en materiële voorziening zoals Hij
  beloofd heeft in Mattheüs 6:33, voor alle noden van het werk.
 • –  Medewerkers die het hart en de visie hebben om het Evangelie te verkondigen en het Koninkrijk
  van God te vestigen in de arme wijken en dorpen in onze omgeving.
 • –  Wijsheid van God hoe we ons werk kunnen ontwikkelen tot effectievere projecten die mensen en
  gemeenschappen kunnen veranderen en een beter begrip van de geestelijke en sociale barrières.
 • –  Voor onze kinderen, Eldiada en Eldad, dat ze mogen groeien in geloof, leven in het licht en de liefde
  van Jezus te midden van de duisternis die hen omringt en zelf zout en licht zijn voor hun collega’s
  en vrienden. Ook dat ze goed kunnen leren op school en gedisciplineerd en toegewijd zullen zijn.
 • –  Voor ons maandelijkse gezinsinkomen.

Met liefde en vertrouwen in Jezus’ werk van liefde en zegen in en door ons,

Ovidiu & Ana, Medgidia

Centrum Leven in Overvloed

projects (30)

Brief juli 2018

VAN: ANA & OVIDIU IONICA, MEDGIDIA, ROEMENIË
NAAR: DICK & GERRIE VAN LENTHE

BESTE VRIENDEN IN NEDERLAND,

We zijn blij de vreugde en worstelingen in ons werk in de afgelopen paar maanden met jullie te kunnen delen. De Heer is onze kracht en schuilplaats, en Hij is getrouw om zijn woord in elk opzicht te vervullen. We prijzen Hem voor zijn goedheid en we danken jullie allemaal voor jullie liefde en betrokkenheid bij de uitbreiding van Gods koninkrijk in Medgidia en omgeving.
Een paar weken geleden waren we aan het einde van het schooljaar gekomen en hadden ter afsluiting een mooi feest met alle kinderen in onze projecten. We hebben veel kinderen voor hun inzet beloond, en heel wat kinderen hebben eveneens een diploma gekregen: voor hun ijver tijdens de lessen en hun vooruitgang, en een paar kinderen omdat ze uitblonken. Het doet
je goed die kinderen te zien die trouw blijven komen
leren en tijdens het schooljaar steeds vooruitgaan.
Wat de geestelijke kant betreft hebben ze elke dag
iets over God geleerd tijdens de korte groepsover-
denkingen en veel kinderen bidden nu met meer
zelfvertrouwen tot de Heer. We bidden dat de
Heilige Geest hun hart zal raken en ze naarmate ze
ouder worden Jezus met een oprecht hart en een
zuiver geloof zullen volgen. Jezus heeft gezegd:
‘Laat de kinderen tot Mij komen…’. Dit willen we in
praktijk brengen, ook als er tegenstand is van de
kant van hun familie en de godsdienst van hun
ouders.

Lees verder

Brief mei 2018

VAN: ANA & OVIDIU IONICA, MEDGIDIA, ROEMENIË
NAAR: DICK & GERRIE VAN LENTHE

Beste vrienden in Nederland,

De langverwachte lente is eindelijk gearriveerd na een winter waaraan maar geen einde leek te komen. Maart was koud en er viel nog sneeuw; we verbaasden ons over de koppigheid van de winter. Het was haast een geestelijke parallel – het oude is moeilijk te verbreken en te verwijderen, maar het leven zal uiteindelijk overwinnen en zijn weg vinden, zelfs in de moeilijkste omstandigheden.

We gaan door met ons werk als in een geestelijke winter en verlangen naar de lente, waarin het leven opkomt in het hart van degenen die het Evangelie hebben gehoord. Soms leek het of ook ons hart geraakt was door de kou en was het moeilijk te geloven dat onder de kale grond zaad ligt dat naar het licht zal groeien. De Heer sprak tot ons dat de regen komt en we kunnen verwachten dat de planten zullen opkomen, dat mensenlevens zullen veranderen door zijn Woord, liefde en kracht.

Een Tartaars meisje van twintig jaar is een van de levens die geraakt is door Gods Geest en groeit in het licht van Jezus. Ze is dorstig naar kennis en begrip, en ze wil gedoopt worden. Ze is nu betrokken bij een van de kinderprojecten en bezoekt de kerkdiensten regelmatig.
Bid voor haar dat ze een diepe ervaring van liefde en verlossing in Jezus mag hebben. Haar oudere zus gelooft al in Jezus, maar woont in een andere plaats. Zij woont bij haar moeder en jongere zusje die momenteel niet openstaan om naar de kerkdiensten te gaan. De vader werkt in het buitenland. Bid met ons dat ze tot geloof in Jezus zullen komen.

Lees verder

Brief februari 2018

VAN: ANA & OVIDIU IONICA, MEDGIDIA, ROEMENIË
NAAR: DICK & GERRIE VAN LENTHE

Beste vrienden in Nederland,

De tijd vliegt. Het is bijna een déjà vu, alsof we hier al eerder geweest zijn… alleen zijn de data anders. Het is al bijna 2018. Het is zo’n verbazingwekkende genade en zegen dat we ons leven niet in een sleur hoeven te leven. Geen zinloze routines. We kunnen de reus verslaan, we kunnen opkomen tegen de oppositie en altijd zinvol bezig zijn, omdat we hier zijn en bovenal omdat Hij er is! Immanuel – God is met ons!

Het is dankzij Jezus dat wij dit jaar kunnen afsluiten
met dank in ons hart en lofprijzing op onze lippen.
Ja, we zijn dankbaar voor jullie trouw in het steunen
van ons leven en onze bediening. Jullie hebben genade en begrip getoond, en geduld gehad als zaken niet gingen zoals gepland. Maar samen hebben we gezaaid in gebed, financiën en praktische betrokkenheid.

Lees verder